Magazyn

Od lipca 2016 roku rozpoczął się proces adaptacji pomieszczenia na magazyn w celu uzyskania nowych stanowisk serwisowych. Trwał on do lutego 2017 roku.