Komin 2016

W grudniu 2016 roku przeniesiono kotłownie i podłączono ją do nowo powstałego komina.