Elewacja przednia i boczna oraz konserwacja dachu i rynna

W sierpniu 2015 roku elewacja przednie zmieniła kolor na ceglasty, boczna natomiast otrzymała dodatkowo nowy tynk i reklamę trójkątną.

Cały dach otrzymał nową powłokę i rynnę.